skip to Main Content
02421468877 trang.aipos@gmail.com

Chi phí thấp hiệu quả cao

Chi phí hợp lý, chỉ chưa đầy 4k/ngày bạn đã có thể bắt đầu công việc quản lý, kinh doanh cửa hàng của mình

Gói 1 năm/ 1 cửa hàng
2.400.000 vnđ
Khuyến mại 3 tháng sử dụng
 • Quản lý được 10.000 mã hàng hóa
 • Quản lý được 10 nhân viên
 • Quản lý một cửa hàng
Gói 2 năm/1 cửa hàng
4.500.000 vnđ
Khuyến mại 6 tháng sử dụng
 • Quản lý được 10.000 mã hàng hóa
 • Quản lý được 10 nhân viên
 • Quản lý 1 cửa hàng
Gói 3 năm/1 cửa hàng
7.000.000 vnđ
Khuyến mại 1 năm sử dụng
 • Quản lý được 10.000 mã hàng hóa
 • Quản lý được 10 nhân viên
 • Quản lý một cửa hàng
Gói 5 năm/1 cửa hàng
10.000.000 vnđ
Khuyến mại 2 năm sử dụng
 • Quản lý được 10.000 mã hàng hóa
 • Quản lý được 10 nhân viên
 • Quản lý một cửa hàng
Gói 1 năm/2-5 cửa hàng
4.700.000 vnđ
Khuyến mại 3 tháng sử dụng
 • Quản lý được 10.000 mã hàng hóa
 • Quản lý được 50 nhân viên
 • Quản lý chuỗi 5 cửa hàng
Gói 2 năm/2-5 cửa hàng
9.000.000 vnđ
Khuyến mại 6 tháng sử dụng
 • Quản lý được 10.000 mã hàng hóa
 • Quản lý được 50 nhân viên
 • Quản lý chuỗi 5 cửa hàng
Gói 3 năm/2-5 cửa hàng
12.000.000 vnđ
Khuyến mại 1 năm sử dụng
 • Quản lý được 10.000 mã hàng hóa
 • Quản lý được 50 nhân viên
 • Quản lý chuỗi 5 cửa hàng
Gói 5 năm/2-5 cửa hàng
19.000.000 vnđ
Khuyến mại 2 năm sử dụng
 • Quản lý được 10.000 mã hàng hóa
 • Quản lý được 50 nhân viên
 • Quản lý chuỗi 5 cửa hàng
Back To Top